محصولات فروشگاه

آنتی ویروس اسمال آفیس Kaspersky Small Office 25pc

 • 99,830,000ریال
 • 149,000,000 ریال
آنتی ویروس اسمال آفیس (شبکه) Kaspersky Small Office 3Server+25Client+25Mobile

آنتی ویروس کسپرسکی Small Office 20pc

 • 81,003,000ریال
 • 120,900,000 ریال
آنتی ویروس اسمال آفیس (شبکه) Kaspersky Small Office 2Server+20Client+20Mobile

کسپرسکی دو کاربر فعالسازی باتغییر آی پی - آپدیت با ای پی ایران

لایسنس کسپرسکی 2020 اینترنت سکوریتی 2 کاربره - اکتیو لایسنس با تغییر آی پی

کسپرسکی یک کاربر فعالسازی باتغییر آی پی - آپدیت با ای پی ایران

 • 1,832,000ریال
 • 2,290,000 ریال
لایسنس کسپرسکی 2020 اینترنت سکوریتی 1 کاربره - اکتیو لایسنس با تغییر آی پی

کسپرسکی توتال سکیوریتی یک کاربر

 • 2,290,800ریال
 • 3,320,000 ریال
لایسنس کسپرسکی 2021 توتال سکوریتی 1 کاربره

کسپرسکی - Kaspersky (ISP) 1pc

 • 1,341,000ریال
 • 1,490,000 ریال
لایسنس سرور ایران (اینترنتی سکیوریتی کسپرسکی) - 1 کاربره Kaspersky (ISP)

آنتی ویروس کسپرسکی Small Office 15pc

 • 68,273,000ریال
 • 101,900,000 ریال
آنتی ویروس اسمال آفیس (شبکه) Kaspersky Small Office 2Server+15Client+15Mobile

آنتی ویروس کسپرسکی Small Office 10pc

 • 54,203,000ریال
 • 80,900,000 ریال
آنتی ویروس اسمال آفیس (شبکه) Kaspersky Small Office 1Server+10Client+10Mobile

آنتی ویروس کسپرسکی Small Office 5+1

 • 27,403,000ریال
 • 40,900,000 ریال
آنتی ویروس اسمال آفیس (شبکه) Kaspersky Small Office 1Server+5Client+5Mobile

کسپرسکی - Kaspersky Internet Security (360) 10pc

 • 18,000,000ریال
 • 22,500,000 ریال
لایسنس کسپرسکی 2021 2020 اینترنت سکوریتی 10 کاربره

کسپرسکی - Kaspersky Internet Security (360) 5pc

 • 10,000,000ریال
 • 12,500,000 ریال
لایسنس کسپرسکی 2021 2020 اینترنت سکوریتی 5 کاربره

کسپرسکی - Kaspersky Internet Security (360) 4pc

 • 7,992,000ریال
 • 9,990,000 ریال
لایسنس کسپرسکی 2021 2020 اینترنت سکوریتی 4 کاربره

کسپرسکی - Kaspersky Internet Security (360) 3pc

لایسنس کسپرسکی 2020 اینترنت سکوریتی 3 کاربره

کسپرسکی - Kaspersky Internet Security (360) 2pc

 • 4,632,000ریال
 • 5,790,000 ریال
لایسنس کسپرسکی 2021 2020 اینترنت سکوریتی 2 کاربره

کسپرسکی - Kaspersky Internet Security (360) 1pc

 • 2,283,100ریال
 • 2,890,000 ریال
لایسنس کسپرسکی 2021 2020 اینترنت سکوریتی 1 کاربره

  0
  ; ;